Partia #1161180


Warszawa


Mazowiecki Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego