Partia #1161147


Warszawa


Mazowiecki Związek Szachowy
Miasta
Inne partie czarnego