Partia #1161086


Warszawa


Mazowiecki Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego