Partia #1161022


Warszawa


Mazowiecki Związek Szachowy
Miasta
Inne partie czarnego