Partia #1161018


Warszawa


Mazowiecki Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego