Partia #1158098


Spała


Łódzki Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego