Partia #1156703


Białystok


Podlaski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego