Partia #1143847


Białe Wynik Czarne
Karecka, Anna 0-1 Gorski, Marian
XVI Swiatowe Letnie Igrzyska Polonijne, Kielce 2013
[A00] Otwarcia nieregularne, Clemenz Opening

Kielce


Świętokrzyski Związek Szachowy
Miasta