Partia #1141012


Białystok


Podlaski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego