Partia #1136825


Białystok


Podlaski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego