Partia #1132608


Rybnik


Śląski Związek Szachowy w Katowicach
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego