Partia #1129686


Augustów


Podlaski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego