Partia #1125660


Łazy k. Koszalina


Zachodniopomorski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego