Partia #1125276


Łazy k. Koszalina


Zachodniopomorski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego