Partia #1125260


Łazy k. Koszalina


Zachodniopomorski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego