Partia #1124872


Warszawa


Mazowiecki Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego