Partia #1120915


Gdańsk


Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego