Partia #1119025


Suchedniów


Świętokrzyski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego