Partia #1105779


Ustroń


Śląski Związek Szachowy w Katowicach
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego