Partia #1098848


Dobczyce


Małopolski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego