Partia #1097823


Warszawa


Mazowiecki Związek Szachowy
Miasta
Inne partie czarnego