Partia #1083661


Kielce


Świętokrzyski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego