Partia #1083656


Kielce


Świętokrzyski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego