Partia #1081267


Koszalin


Zachodniopomorski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie czarnego