Partia #1080174


Koszalin


Zachodniopomorski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego