Partia #1075047


Kołobrzeg


Zachodniopomorski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego