Partia #1072434


Białe Wynik Czarne
Stasiewicz, Jan
III
1565
1-0

Gałka, Paweł
II
1289
Memoriał imienia Ludwika Zamenhofa 2009 grupa B, Białystok 2009
[D50] Gambit Hetmański - nieprzyjęty, Modern Variation, QGD; D50

Białystok


Podlaski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego