Partia #1072214


Kielce


Świętokrzyski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego