Partia #1065326


Dobczyce


Małopolski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego