Partia #1065241


Dobczyce


Małopolski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego