Partia #1062579


Malbork


Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego