Partia #1061519


Ostróda


Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego