Partia #1060724


Dąbrowica


Lubelski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego