Partia #1060201


Białystok


Podlaski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego