Partia #1057976


Kołobrzeg


Zachodniopomorski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego