Partia #1056828


Polanica Zdrój


Dolnośląski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego