Partia #1049841


Białe Wynik Czarne
Kaydanovich, Marina 0-1 Glazar, Domagoj
II Memoriał Bieluczyków grupa A, Białystok 2010
[C41] Obrona Philidora, Exchange Variation, Philidor

Białystok


Podlaski Związek Szachowy
Miasta