Partia #1048836


Sękocin Stary


Mazowiecki Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego