Partia #1048524


Białystok


Podlaski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego