Partia #1042986


Polska


Polski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego