Partia #1042981


Polska


Polski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego