Partia #1039490


Rowy


Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego