Partia #1037737


Kołobrzeg


Zachodniopomorski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego