Partia #1034632


Polanica Zdrój


Dolnośląski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego