Partia #1025282


Warszawa


Mazowiecki Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego