Partia #1008863


Białe Wynik Czarne
Jahr, Ulrich
I
1625
KSN "Łuczniczka" Bydgoszcz
1-0

Gill, Jacek
II
1822
LS III Liga - województwo Kujawsko-Pomorskie, woj. Kujawsko-Pomorskie 2008
[D37] Gambit Hetmański - nieprzyjęty, Three Knights Variation, QGD; D37

Polska


Polski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego