Partia #1007449


Łeba


Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego