Partia #1007423


Łeba


Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego