Partia #1000569


Ustroń


Śląski Związek Szachowy w Katowicach
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego