Komunikat #105716


Eliminacje strefowe MPJ 2020/(LD+SK)/ GRUPA C-13
OW "Łucznik". Sielpia ul. Spacerowa 11
14.10.2019 - 18.10.2019
tempo gry: 90' + 30'' na ruch

Komunikat Organizacyjny

 

Eliminacje strefowe 
finałów Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików na 2020 r.
makroregion łódzko-świętokrzyski

 

 

1.   Cel

Wyłonienie finalistów Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików na rok 2020

 

2.   Organizator

Świętokrzyski Związek Szachowy

 

3.   Termin i miejsce zawodów

14-18.10.2019   Ośrodek Wypoczynkowy ŁUCZNIK, Sielpia Wielka, ul. Spacerowa 11

Przyjazd 13.10.2019 r., do godz. 18.00. Odprawa techniczna 19.00

 

4.   Uczestnictwo

Prawo gry mają zawodnicy awansujący z Mistrzostw Wojewódzkich oraz zawodnicy uprawnieni (finaliści) z Mistrzostw Polski 2019. Organizator ma prawo uzupełnienia grup do parzystej liczby uczestników.
Grupy (chłopcy i dziewczynki): do lat 9 (2010 i młodsi), do lat 11 (2009/08), do lat 13 (2007/06).

 

5.   Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w zawodach jest terminowe nadesłanie zgłoszenia na adres:

biuro@szszach.pl lub zarejestrowanie na  stronie chessarbiter.com oraz wniesienie należnych opłat wpisowych i rankingowych do dnia 20.09.2019 r. Zgłoszenie po ww. terminie tylko za zgodą organizatora. 

 

6.   Zgłoszenia

Zgłoszeń dokonują związki szachowe (łódzki i świętokrzyski) lub kluby sportowe.
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, numer PESEL – koniecznie!, nr licencji, nazwę klubu kategorię szachową oraz imię i nazwisko opiekuna.

 

 

7.   Opłaty

W turnieju obowiązuje wpisowe w wysokości 60 zł (zgodnie z Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach). Opłata rankingowa - 20 zł. Opłaty te należy wieść do dnia 30.09.2019 r. na konto Świętokrzyskiego Związku Szachowego: 35 1050 1416 1000 0022 4221 7517.

Opłaty za pobyt według pkt. 12 niniejszego regulaminu.

 

8.   System rozgrywek

Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7-9 rund lub kołowym wg wytycznych PZSzach. Zależnie od liczebności poszczególnych grup. Tempo gry minimum 1,5 godziny dla zawodnika na całą partię. Ostateczne ustalenia (zgodne z powyższym) zatwierdzone zostaną na odprawie technicznej.

 

9.   Terminarz rozgrywek

13.10 Niedziela       Odprawa techniczna godz. 19oo.

14.10 Poniedziałek  Runda I – godz. 9.00.

15-17.10                  Runda II - Runda przedostatnia.

18.10 Piątek            Runda ostatnia – godz. 9.00.                 

      Planowane zakończenie turnieju godz. 1900.

 

układ rund:

grupa poniżej 4 osób - system 4-kołowy (4-8 rund)

grupa 4-6 osobowa - system 2-kołowy (6-10 rund)

grupa 7-10 osób - system 1-kołowy (7-9 rund)

grupa 11-14 - system szwajcarski (7 rund)

grupa powyżej 14 osób - system szwajcarski (9 rund)

 

 

Dzień, godz.

Liczba rund

6

7

8

9

10

14.10 – 9.00

Runda 1

Runda 1

Runda 1

Runda 1

Runda 1

         – 15.00

-

-

-

Runda 2

Runda 2

15.10 – 9.00

Runda 2

Runda 2

Runda 2

Runda 3

Runda 3

         – 15.00

Runda 3

Runda 3

Runda 3

Runda 4

Runda 4

16.10 – 9.00

Runda 4

Runda 4

Runda 4

Runda 5

Runda 5

         – 15.00

-

-

Runda 5

Runda 6

Runda 6

17.10 – 9.00

Runda 5

Runda 5

Runda 6

Runda 7

Runda 7

         – 15.00

Runda 6

Runda 6

Runda 7

Runda 8

Runda 8

18.10 – 9.00

Runda 7

Runda 7

Runda 8

Runda 9

Runda 9

         – 15.00

 

 

 

 

Runda 10*

          *runda możliwa do rozegrania awansem

 

10.  Sprawy sędziowskie

Decyzje sędziego głównego w czasie trwania turnieju są ostateczne.

Od decyzji sędziego głównego można złożyć zażalenie do Kolegium Sędziów PZSzach w terminie 2 dni od zakończenia turnieju.

 

11. Nagrody

Medale, dyplomy, nagrody rzeczowe w klasyfikacjach indywidualnych oraz puchary i dyplomy w klasyfikacji drużynowej.


 12. Zakwaterowanie i wyżywienie

Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami oraz segmenty 2+2, 3+3.

Koszt pobytu 1 osoby za cały pobyt wynosi 425 zł.

Dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 120 zł (łącznie 545 zł).

Osoby nie kwaterujące się przez organizatora wnoszą opłatę 80 zł na pokrycie kosztów bufetu i korzystania z obiektu w trakcie rund (dotyczy tylko zawodników).

Opłaty za pobyt należy dokonać do dnia 30.09.2019 r. na konto Świętokrzyskiego Związku Szachowego: 35 1050 1416 1000 0022 4221 7517.

Płatności gotówką TYLKO po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem.

 

13. Inne

Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

Opiekę nad zawodnikami sprawują osoby wyznaczone przez jednostki delegujące.

Dodatkowych informacji udziela Marta Orłowska biuro@szszach.pl tel. 510 10 84 85.

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

             

 

                                                                                              Organizator

Świętokrzyski Związek Szachowy    

 

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Świętokrzyskie


Świętokrzyski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje